Forum falowników

 www.falowniki.info

Funkcje zabezpieczające dla prądu wyjściowego oraz napięcia wejściowego

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Typ Opis
OLT Over Load (przeciążenie) Blokowane Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie związane z przeciążeniem silnika, a aktualny poziom obciążenia przekracza ustalony poziom. Działa gdy Pr.20 jest ustawiony na wartość inną niż 0.
ULT Under Load (niedociążenie) Blokowane Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie związane ze zbyt małym obciążeniem silnika, a aktualny poziom obciążenia jest mniejszy od ustalonego poziomu. Działa gdy Pr.27 jest ustawiony na wartość inną niż 0.
OCT Over Currentl (Zbyt wysoki prądy wyjściowy) Blokowane Jest wyświetlane gdy prąd falownika przekracza 200% prądu znamionowego.
OVT Over Voltage (Zbyt wysokie napięcie szyny DC) Blokowane Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego przekracza określoną wartość.
LVT Low Voltage Umiarkowane Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego jest mniejsze od określonej wartości.
LV2 Low Voltage2 (Zbyt niskie napięcie szyny DC) Blokowane Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego podczas pracy falownika jest mniejsze od określonej wartości.
GFT Ground Trip* (Doziemienie) Blokowane Jest wyświetlane gdy nastąpi samoczynne wyłączenie związane ze zwarciem doziemnym po stronie wyjściowej falownika i powoduje, że prąd przekracza określoną wartość. Określona wartość zmienia się w zależności od mocy falownika.
ETH E-Thermal (Elektroniczne zabezpieczenie termiczne) Blokowane Jest wyświetlane w oparciu o odwrotną charakterystykę termiczną wartości granicznej czasu aby zapobiec przegrzaniu silnika. Działa, gdy Pr.40 jest ustawiony na wartość inną niż 0.
POT Out Phase Open (Brak fazy wyjsciowej) Blokowane Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wyjście falownika ma jedną lub więcej faz w stanie otwarcia. Działa gdy bit 1 z Pr.05 jest ustawiony na 1.
IPO In PhaseOpen (Brak fazy wejściowej) Blokowane Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wejście falownika ma jedną lub więcej faz w stanie otwarcia. Działa tylko gdy bit 2 z Pr.05 jest ustawiony na 1.
IOL Inverter OLT (Przeciążenie falownika) Blokowane Jest wyświetlane gdy falownik został zabezpieczony przed przeciążeniem i wynikającym z niego przegrzaniem, w oparciu o odwrotną charakterystykę termiczną wartości granicznej czasu. Dopuszczalne współczynniki przeciążenia dla falownika wynoszą 150% dla 1 min. oraz 200% dla 4 sek Zabezpieczenie jest oparte na znamionowej mocy falownika, i może być różne w zależności od mocy urządzenia.
NMT No Motor Trip (Brak silnika/ obciążenia) Blokowane Jest wyświetlane gdy silnik nie jest podłączony podczas pracy falownika. Działa gdy Pr.31 jest ustawiony na 1.

* Falowniki S100 o mocy 4.0kW lub mniej nie obsługują funkcji samoczynnego wyłączenia związanego ze zwarciem doziemnym (GFT - ground fault trip). Dlatego samoczynne wyłączenie związane ze zbyt dużym prądem (OCT - over current trip) lub samoczynne wyłączenie związane ze zbyt dużym napięciem (OVT - over voltage trip) może wystąpić gdy występuje zwarcie doziemne o małej rezystancji.

Funkcje zabezpieczające wykorzystujące nienormalne warunki obwodu wewnętrznego oraz sygnały zewnętrzne

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Typ Opis
OHT Over Heat (Przegrzanie) Blokowane Jest wyświetlane gdy temperatura radiatora falownika przekracza określoną wartość.
OC2 Over Current2 (Zwarcie) Blokowane Jest wyświetlane gdy obwód prądu stałego w falowniku wykrywa określony poziom zbyt dużego prądu zwarciowego.
EXT External Trip (Sygnał awarii zewnętrznej) Blokowane Jest wyświetlane gdy za pośrednictwem wielofunkcyjnego zacisku dostarczony zostaje zewnętrzny sygnał usterki. Ustawić jeden z wielofunkcyjnych zacisków wejściowych na w In.65-71 na 4 (samoczynne wyłączenie typu zewnętrznego) aby uaktywnić zewnętrzne samoczynne wyłączenie.
BX BX (Blokada pracy) Umiarkowane Jest wyświetlane gdy wyjście falownika jest blokowane przez sygnał dostarczony z zacisku wielofunkcyjnego. Należy ustawić jeden z wielofunkcyjnych zacisków wejściowych w In.65-71 na 5 (BX) aby uaktywnić funkcję blokowania dla wejść.
HWT H/W-Diag (Błąd sprzętowy) Poważne Jest wyświetlane po wykryciu błędu w pamięci (EEPRom), wyjściu przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC Off Set), lub układu zabezpieczającego pracę procesora centralnego (Watch Dog-1, Watch Dog-2). EEP Err: Błąd parametrów odczytu/zapisu spowodowany klawiaturą lub pamięcią (EEPRom). ADC Off Set: Błąd w obwodzie wykrywającego prąd (zacisk U/V/W, czujnik prądu, itd.).
NTC NTC Open (Błąd czujnika temperatury) Blokowane Jest wyświetlane w przypadku wykrycia błędu czujnika temperatury transystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT).
FAN Fan Trip (Błąd wentylatora chłodzącego) Blokowane Displayed when an error is detectedin the cooling fan. Set Pr.79 to 0 to activate fan trip (for models below 22kW capacity).
PID Pre-PID Fail (Błąd regulatora PRE PID) Blokowane Jest wyświetlane gdy system poprzedzający PID działa z funkcjami ustawionymi w AP.34-AP.36. Samoczynne wyłączenie na skutek usterki następuje, gdy kontrolowana zmienna (sprzężenie zwrotne PID) zostaje zmierzona poniżej ustalonej wartości, a małe sprzężenie zwrotne trwa, co jest traktowane jako usterka obciążenia.
XBR Ext-Brake (Błąd hamulca) Blokowane Działa, gdy zacisk wielofunkcyjny dostarcza sygnału zewnętrznego hamulca. Pojawia się gdy prąd rozruchowy wyjścia falownika utrzymuje się poniżej wartości ustalonej w Ad.41. Ustawić albo OU.31, albo OU.32 do 35 (BR Control - sterowanie hamowaniem).

SFA

SFB

Safety A(B) Err (Zadziałanie wejścia bezpieczeństwa) Blokowane Wyświetlane gdy przynajmniej jeden z dwóch sygnałów wejść zabezpieczających jest wyłączony.

Funkcje zabezpieczające dla opcji komunikacji

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Typ Opis
LOR Lost Command (Utrata sygnału zadawania) Umiarkowane Wyświetlane gdy błąd sygnału sterującego częstotliwości lub pracy zostje wykryty podczas pracy falownika przez sterowniki inne niż klawiatura (na przykład przy wykorzystaniu bloku zacisków oraz trybu komunikacji). Aktywacja następuje poprzez ustawienie Pr.12 na dowolną wartość różną od 0.

IOT

S100

IO Board Trip (Błąd płyty wejść/ wyjsć) Blokowane Wyświetlane gdy płytka wejścia/wyjścia lub karta komunikacji zewnętrznej nie jest podłączona do falownika lub połączenie jest wadliwe.
ERRC     Wyświetlane gdy kod błędu [ S100] utrzymuje się przez czas dłuższy niż 5 sek.
PAR ParaWrite Trip (Błąd zapisu parametrów) Blokowane Wyświetlane, gdy podczas zapisu parametrów następuje błąd komunikacji. Występuje w przypadku stosowania klawiatury z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym na skutek usterki kabla lub wadliwego złącza.
OPT Option Trip-1 (Błąd karty opcyjnej 1) Blokowane Wyświetlane gdy zostaje wykryty błąd komunikacji pomiędzy falownikiem i płytką komunikacyjną. Występuje gdy jest zainstalowana opcjonalna karta komunikacyjna.

Komunikaty ostrzegawcze

Wyświetlacz klawiatury Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Opis
OLW Over Load (Przeciążenie) Jest wyświetlany gdy silnik jest przeciążony. Działa gdy Pr.17 jest ustawiony na 1. Aby działał, należy wybrać 5. Ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 5 (przeciążenie) aby odebrać sygnały wyjściowe ostrzegające o przeciążeniu.
ULW Under Load (Niedociążenie) Wyświetla się gdy silnik ma zbyt małe obciążenie. Działa, gdy Pr.25 jest ustawiony na 1. Ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 7 (zbyt małe obciążenie) w celu odbierania wyjściowych sygnałów ostrzegawczych.
IOLW INV Over Load (Przeciążenie falownika) Jest wyświetlany gdy sumaryczny czas przeciążenia będzie odpowiadał 60% zabezpieczenia falownika przed przegrzaniem (IOLT falownika). Aby odbierać sygnały wyjściowe ostrzegające o przeciążeniu falownika, należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 6 (IOL).
LCW Lost Command (Utrata sygnału zadawania) Alarm ostrzegający o utracie sygnału sterującego występuje nawet gdy Pr.12 jest ustawiony na 0. Alarm ostrzegający pojawia się w oparciu o warunek ustawiony w Pr.13- 15. Należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 13 (utrata sygnału sterującego), na odbieranie wyjściowych sygnałów ostrzegawczych dotyczących utraty sygnału sterującego. Jeśli ustawienia komunikacji oraz stanu nie odpowiadają P2P, to pojawi się sygnał alarmu dla utraty sygnału sterującego.
FANW Fan Warning (Błąd wentylatora) Jest wyświetlany po wykryciu błędu związanego z wentylatorem chłodzącym gdy Pr.79 jest ustawiony na 1. Należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OU.31 lub OU.33) na 8 (ostrzeżenie związane z wentylatorem) aby odbierać sygnały wyjściowe ostrzeżeń związanych z wentylatorem.
EFAN Fan Exchange (Wymiana wentylatora) Alarm pojawia się, gdy wartość ustawiona w PRT-86 jest mniejsza od wartości ustawionej w PRT-87. Aby odbierać sygnały wyjściowe związane z wymianą wentylatora, należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OUT-31 lub OUT-33) na 38 (wymiana wentylatora).
ECAP CAP Exchange (Wymiana kondensatorów) Alarm pojawia się, gdy wartość ustawiona w PRT-63 jest mniejsza od wartości ustawionej w PRT-62 (wartość ustawiona w PRT-61 musi wynosić 2 (Pre Diag)). Aby odbierać sygnały wymiany kondensatorów, należy ustawić przekaźnik lub zacisk wyjścia cyfrowego (OUT-31 lub OUT-33) na 36 (wymiana kondensatorów).
DBW DB Warn %ED ( Błąd rezystor alub modułu hamującego) Jest wyświetlany gdy wskaźnik wykorzystania rezystora dynamicznego hamowania przekracza ustaloną wartość. Należy ustawić poziom wykrywania na Pr.66.
TRTR - Retry Tr Tune (Błąd pomiaru stałej Tr) Alarm ostrzegający o błędzie regulacji Tr jest aktywowany gdy Dr.9 jest ustawiony na 4. Alarm ostrzegający występuje, gdy stała czasowa wirnika silnika (Tr) jest albo zbyt mała, albo zbyt duża.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl