Forum falowników

 www.falowniki.info

Ilustracje zamieszczone poniżej pokazują szczegółowo układ zacisków okablowania sterującego, oraz przełączników tablicy sterowniczej. Przed zainstalowaniem okablowania zacisków sterujących należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi poniżej.

SW1 Przełącznik trybu NPN/PNP
SW2 Przełącznik wyboru zacisków analogowych wejść napięciowych/prądowych
SW3 Przełącznik wyboru zacisków analogowych wyjść napięciowych/prądowych
SW4 Przełącznik wyboru rezystora terminującego komunikację RS485

---

---

Opisy i etykiety zacisków wejściowych

Funkcja Etykieta Nazwa Opis
Konfiguracja zacisków wielofunkcyjnych P1-P7 Wejście wielofunkcyjne 1-7

Konfigurowalne dla wielofunkcyjnych zacisków wejściowych. Fabryczne standardowe zaciski oraz konfiguracja są następujące:

• P1:Fx

• P2: Rx

• P3: BX

• P4: RST

• P5: Szybkość-L (Speed-L)

• P6: Szybkość-M (Speed-M)

• P7: Szybkość-H (Speed-H)

Standardowe wejście/wyjście (I/O) jest przewidziane jedynie dla P5.

CM Wspólna masa Wspólny zacisk dla zacisków analogowych wejść oraz wyjść.
Konfiguracja wejść analogowych VR Wejście potencjometru częstotliwości odniesinia

Używane do nastawiania lub modyfikowania częstotliwości odniesienia za pomocą analogowego wejścia napięciowego lub prądowego.

• Maksymalne napięcie wyjściowe: 12V

• Maksymalny prąd wyjściowy: 100mA,

• Potencjometr: 1-5 kOm

V1 Wejście napięciowe dla sygnału wejściowego częstotliwości odniesienia

Używane do nastawiania lub modyfikowania częstotliwości odniesienia z wykorzystaniem zacisku analogowego wejścia napięciowego.

• Tryb unipolarny: 0-10V (maks. 12V)

• Tryb bipolarny: -10-10V (maks. ±12V)

I2 Wejście napięciowe / prądowe dla wejściowego sygnału częstotliwości odniesienia

Używane do nastawiania lub modyfikowania częstotliwości odniesienia z zastosowaniem zacisków analogowych wejścia napięcia lub prądu. Przełączanie pomiędzy trybem napięciowym (V2) oraz prądowym (I2) za pomocą przełącznika (SW2) tablicy sterowniczej.

Tryb V2:

• Unipolarny: 0-10V (maksymalnie 12V)

Tryb I2

Prąd wejściowy: 4-20mA

• Maksymalny prąd wejściowy: 24mA

• Rezystancja wejściowa: 249Ohm

TI Wejście impulsów dla sygnału częstotliwości odniesienia (ciąg impulsów)

Ustalanie lub modyfikowanie częstotliwości odniesienia z wykorzystaniem wejściowych sygnałów impulsowych od 0 do 32kHz.

• Poziom niski: 0-0.8V

• Poziom wysoki: 3.5-12V

(W przypadku standardowych wejść/wyjść (I/O), wejście impulsowe TI oraz wielofunkcyjny zacisk P5 dzielą ten sam zacisk. (zdefiniuj funkcję działania w In 65 - wartość 54 oznacza TI)

Konfiguracja funkcjonalności związanej z bezpieczeństwem SA Wejście bezpieczeństwa A

Używane do blokowania wyjścia falownika w nagłych wypadkach.

Warunki:

SB Wejście bezpieczeństwa B

• Normalna praca: Obydwa zaciski SA oraz SB są podłączone do zacisku SC.

• Blok wyjściowy: Jeden lub obydwa zaciski SA oraz SB tracą połączenie z zaciskiem SC.

SC Źródło zasilania wejść bezpieczeństwa Prąd stały 24V, <25mA

 

Etykiety i opisy zacisków wyjściowych/komunikacyjnych

Funkcja Etyjieta Nazwa Opis
Wyjście analogowe AO Wyjście napięciowe / prądowe

Używane do wysyłania informacji wyjściowych z falownika do urządzeń zewnętrznych: częstotliwość wyjściowa, prąd wyjściowy, napięcie wyjściowe, lub napięcie stałe.

Za pomocą przełącznika (SW3) wybrać typ sygnału wyjściowego (napięciowy lub prądowy) na zacisku AO. Specyfikacja sygnału wyjściowego:

• Napięcie wyjściowe: 0-10V

• Maksymalne wyjściowe napięcie/prąd: 12V/10mA

• Prąd wyjściowy: 0-20mA

• Maksymalny prąd wyjściowy: 24mA

• Standardowe wyjście fabryczne: częstotliwość

TO Wyjście impulsowe

Wysyła sygnały impulsowe do urządzeń zewnętrznych w celu zapewnienia pojedynczej wartości wyjściowej z falownika związanej z: częstotliwością wyjściową, prądem wyjściowym, napięciem wyjściowym, lub napięciem stałym.

Specyfikacja sygnału wyjściowego:

• Częstotliwość wyjściowa: 0-32kHz

• Napięcie wyjściowe: 0-12V

• Fabryczny standardowy sygnał wyjściowy: częstotliwość

(W przypadku standardowego wejścia/wyjścia, wyjście impulsowe TO oraz wyjście wielofunkcyjne Q1 dzielą ten sam zacisk (Ustaw funkcję Q1 w OU.33Q1 na wartość 38(TO).)

Wyjście cyfrowe Q1 Wielofunkcyjne (otwarty kolektor)

Prąd stały 26V, 100mA lub mniej

Fabryczne wyjście domyślne: praca

EG Wspólny

Styk wspólnej masy dla otwartego kolektora

(z zewnętrznym źródłem zasilania)

24 Zewnętrzne źródło zasilania 24V Maksymalny prąd wyjściowy: 150mA
A1/C1/B1 Wyjście stanu awarii

Wysyła sygnały alarmowe gdy aktywowane są funkcje bezpieczeństwa falownika (prąd zmienny 250V <1A, prąd stały 30V <1A).

• Stan awarii: styki A1 i C1 są połączone (połączenie otwarte B1 i C1)

• Normalna praca: styki B1 i C1 są połączone (połączenie otwarte A1 i C1)

Komunikacja S+/S-/SG Linia sygnałowa RS-485 Używana do wysyłania lub odbierania sygnałów RS-485.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl