Forum falowników

 www.falowniki.info


 

Połączenia obwodu głównego i obwodu sterowania

1) Wykonywanie połączeń elektrycznych wejść obwodów głównych

Podczas wykonywania połączeń wejść obwodu głównego, należy wziąć pod uwagę poniższe środki ostrożności:
* Jeśli używany jest wyłącznik chroniący przed zwarciem doziemnym, należy sprawdzić, czy może on wykrywać zarówno prąd stały, jak i prąd wysokiej częstotliwości.
* Jeśli używany jest wyłącznik wejściowy, należy zapewnić, aby wyłącznik nie był wyłączany częściej niż raz na 30 minut.
* Po stronie wejściowej należy zastosować dławik DC lub dławik AC:
- Do stłumienia składowych harmonicznych prądu.
- W celu poprawy współczynnika mocy od strony zasilania.
- Gdy używany jest wyłącznik kondensatora kompensacyjnego.
- Przy zasilaniu z transformatora dużej mocy (ponad 600 kVA).

2) Wykonywanie połączeń wyjść obwodów głównych

Podczas wykonywania połączeń elektrycznych w głównych obwodach wyjściowych, należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności:
* Do wyjścia falownika nie wolno podłączać innego obciążenia niż silnik 3-fazowy.
* W żadnej sytuacji do wyjścia falownika nie wolno podłączać napięcia zasilania.
* Nie wolno zwierać ani uziemiać zacisków wyjściowych.
* Nie wolno używać kondensatorów do korekcji współczynnika mocy.
* Jeśli między falownikiem i silnikiem jest użyty stycznik, nie wolno go przełączać podczas pracy silnika. Gdy na wyjściu falownika generowane jest napięcie, przełączanie stycznika może wywołać przepływ dużych impulsów prądowych, co z kolei może być przyczyną załączenia alarmu nadprądowego lub uszkodzenia falownika.

3) Podłączenie uziemienia

Podczas podłączania uziemienia należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności.
* Nigdy nie wolno używać wspólnego przewodu uziemiającego z innymi maszynami, takimi jak spawarki, itp.
* Należy stosować przewód uziemiający, spełniający normy techniczne wyposażenia elektrycznego.
Długość przewodów uziemiających powinna być możliwie najkrótsza. Dlatego, jeśli odległość między elektrodą uziemienia i zaciskiem uziemienia jest zbyt duża, potencjał na zacisku uziemiającym może być niestabilny.
* Gdy używanych jest kilka napędów, przewody uziemiające nie mogą tworzyć pętli.

4) Zastrzeżenia dotyczące wykonywania połączeń obwodu sterowania

Podczas wykonywania połączeń obwodów sterowania, należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności:
* Przewody obwodu sterowania należy odseparować od okablowania obwodów głównych i innych przewodów dużej mocy.
* Przewody połączeniowe zacisków MA, MB, MC (wyjście stykowe) należy odseparować od przewodów pozostałych zacisków obwodu sterowania.
* Do zasilania obwodu sterowania należy użyć zasilacza klasy 2 według norm UL.
* Do wykonania połączeń obwodu sterowania należy użyć skrętki lub skrętki ekranowanej.
* Ekrany kabli należy uziemiać w taki sposób, aby powierzchnia styku ekranu i uziemienia była możliwie największa.
* Ekrany kabli należy uziemić na obydwu końcach.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl