Porównywarka falowników

Forum falowników

 www.falowniki.info

Rozwój mechanizacji i automatyzacji procesów wydobywczych węgla kamiennego oraz koncentracja wydobycia wymuszają na producentach maszyn górniczych opracowanie nowych konstrukcji maszyn wydobywczych i transportowych, charakteryzujących się większą wydajnością, trwałością eksploatacyjną, automatyzacją i wizualizacją pracy, a także większą mocą zainstalowanych silników napędowych. Zwiększenie mocy silników ma jednak wpływ na znaczny wzrost obciążeń dynamicznych przekładni, zużycie taśmy transporterowej, a także zużycie energii elektrycznej.

 

Silniki zintegrowane z przemiennikiem częstotliwości

 

W ramach rozwoju nowoczesnych napędów elektrycznych w DFME „DAMEL" SA, opracowano typoszereg silników o mocach: od 60 kW do 500 kW na napięcie znamionowe do 1140 V i 500 kW do 850 kW na napięcie znamionowe 3300 V (fot. 1). Silniki przeznaczone są głównie do napędu przenośników lub innych maszyn górniczych wymagających regulacji prędkości obrotowej. Do sterowania i monitoringu pracy silników opracowano specjalny sterownik mikroprocesorowy, pozwalający na sterowanie do 8 silników w jednym napędzie, z możliwością współpracy z nadrzędnym systemem sterowania kompleksu lub ściany.

Właściwości silników zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości

Do najważniejszych zalet silników zintegrowanych należy zaliczyć:

• kompaktową budowę z wbudowanym do obudowy przeciwwybuchowej silnika kompletnym przemiennikiem częstotliwości i sterownikiem mikroprocesorowym realizującym pełne sterowanie i zabezpieczenie silnika;

• możliwość pracy w układach wielosilnikowych z funkcją wyrównywania obciążeń i wizualizacją pracy napędu;

• łagodny rozruch i regulację prędkości obrotowej;

• możliwość dopasowania charakterystyki rozruchowej do rodzaju obciążenia i praca z pełnym momentem w zakresie od minimalnych obrotów do prędkości znamionowej;

• mały prąd rozruchowy przy pełnym momencie i małych obrotach;

• możliwość hamowania pełnym momentem znamionowym silnika.

Sterowanie silnikami w układzie automatyki oraz wizualizacja ich pracy

W podstawowej konfiguracji sterowania silników zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości wykorzystuje się sterownik mikroprocesorowy w postaci pulpitu sterującego PS-2008/1. Jest to układ pośredniczącym pomiędzy sterownikami silników a zewnętrznym układem automatyki.

Zastosowanie silników zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości

W kwietniu 2011 r. została oddana do eksploatacji odstawa urobku 5 przenośnikami taśmowymi w Polu Stefanów kopalni węgla kamiennego LW „Bogdanka" SA wyposażonymi w silniki SG3F 355L-4 o mocy 250 kW, umożliwiając zmianę prędkości taśmy przenośnikowej dla pojedynczego przenośnika, jak również całego ciągu odstawy w zakresie od 0-4,4 m/s, dla wydajności 4300 t/h.

Regulacja automatyczna - tj. zmiana częstotliwości pracy przemiennika, a w konsekwencji zmiany prędkości taśmy przenośnikowej określane są na podstawie odczytu nadawy urobku poprzez radarowy czujnik poziomu VEGA PULS (praca z pełną niecką). Możliwe są również inne tryby pracy.

W szczególnych przypadkach regulacja prędkości taśm przenośnikowych wykorzystana jest również w celu osiągnięcia wymaganej trajektorii lotu urobku na przesypach napędów lub hamowania taśmy na upadach.

Inną aplikacją z zastosowaniem silników zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości jest odstawa główna kompleksu ścianowego dla SUEK - Kuzbas. Pierwsze uruchomienie miało miejsce w 2015 r. na kopalni Polysajewska w Rosji. Silniki zostały zabudowane na przenośnikach zgrzebłowych ścianowym i podścianowym.

Układ napędu przenośników zbudowano w oparciu o silniki 3SG3F 450M-4A zintegrowane z przemiennikami częstotliwości. Do każdego przenośnika zastosowano jeden pulpit sterujący, a do sterowania całego kompleksu wykorzystano komputer centralny MiningMaster, umożliwiający prowadzenie wizualizacji pracy kompleksu, sterowanie silnikami i zmianę parametrów dynamicznych napędu z powierzchni kopalni.

W oparciu o podobny układ, rozbudowany o takie same napędy przenośników taśmowych, w czerwcu br. na Kopalni Jewliewskogo SUEK - Kuzbas uzyskano rekordowe wydobycie miesięczne węgla w wysokości 1407000 t.

Kolejna praktyczna aplikacja to przenośnik taśmowy o szerokości taśmy 1200 i długości 1570 m przystosowany do jazdy ludzi. Przenośnik został uruchomiony w 2013 r. w Zakładzie Górniczym Janina i zbudowany został w oparciu o 4 silniki typu 3SG3F 450L-4 - 400 kW, 1000 V zintegrowane z przemiennikiem częstotliwości.

Podsumowanie i wnioski

Przedstawione w artykule właściwości i zalety silników zintegrowanych z przemiennikiem częstotliwości zostały sprawdzone w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych opisanych w powyższych przykładach. Pozytywne opinie użytkowników potwierdzają, że silniki tego typu są bardzo dobrym rozwiązaniem do stosowania w napędach maszyn i urządzeń wymagających łagodnego rozruchu, regulacji prędkości obrotowej oraz pracujących w mocno obciążonych sieciach zasilających lub wymagających hamowania taśmy dużym momentem.

Optymalizacja prędkości obrotowej napędu pozwala: zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, taśmy transporterowej, krążników, układów przeniesienia napędu, jazdę ludzi na taśmie i w pełni zautomatyzować aplikację napędu. Możliwość wizualizacji pracy z możliwością sterowania pracą napędu praktycznie z dowolnego miejsca znacznie podnosi walory użytkowe takich napędów.

Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych
DAMEL SA


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl