Forum falowników

 www.falowniki.info

    Typ 9321 9322 9323 9324
Przeciążalność 120 % nr. zamówienia EVF9321-EV EVF9322-EV EVF9323-EV EVF9324-EV
Wariant "Cold Platę" Typ 9321-V003 9322-V003 9323-V003 9324-V003
    nr. zamówienia EVF9321-CW003 EVF9322-CVV003 EVF9323-CVV003 EVF9324-CW003
Napięcie zasilania Un M 320 V±0 %N <440 V±C
Alternatywne zasilanie prądem stałym DC UG[V]   460V±0% G<620 V±0%  
Prąd zasilania z filtrem/dławikiem lN [A] 1.7 2.8 5.0 8.8
sieciowym            
Dane do pracy przy zasilaniu: 3 AC / 400 V / 50 Hz / 60 Hz; 460 V < UG < 620 V
Moc silnika (4 bieg. silnik asynchroniczny) Pn [kW] 0.55 1.1 2.2 4.0
przy2kHz/4kHz/8kHz* Pn Pip] 0.75 1.5 2.9 5.4
Moc wyjściowa U, V, W SN2/4[kVA] 1.3 2.1 3.8 6.5
przy 2 kHz/4 kHz/8 kHz" SN8 [kVA] 1.0 1.7 2.7 4.8
Moc wyjściowa +Ug, -Uq 1* Pdc [kW] 1.9 0.7 0.0 2.0
  2/4 kHz* lN2M[A] 1.8 3.0 5.5 9.2
Prąd 8 kHz* >N8 [A] 1.5 2.5 3.9 7.0
wyjściowy wytłumienie 8 kHz* NB [A] 1.5 2.5 3.9 7.0
  wytłumienie 16 kHz* N16 [A] 1.1 1.8 2.9 5.2
Maks. prąd wyjściowy dla 60 2/4 kHz* 'Nmax2* [A] 2.3 3.7 5.9 10.5
8 kHz* 'Nmax8 [A] 2.3 3.7 5.9 10.5
wytłumienie 8 kHz* lNmax8 [A] 2.3 3.7 5.9 10.5
  wytłumienie 16 kHz* 'Nmax16 [A] 1.6 2.7 4.3 7.8
Napięcie silnika 5 3- uM[V] 0... UseC/ 0 Hz... 50 Hz, do wyboru do 600 Hz
Straty mocy (praca ze PvfW] 50 65 115 165
Redukcja mccy [%'K]   40'Cy<50 °C:2 %/K (nie odebrane UL)  
    ptfm]   1000 m n.p.m. < h <4000 m n.p.m.: 5 9W1000 m  
Obroty: czułość względna 2K(w odniesieniu do C0011)
wartość zadana analogowa wartość zadana liniowość ±0.5 % (maks. nastawiony pi 3ziom sygnału: 5 V lub 10 V)
  wahania   0... 40 °C: +0.4%  
    temperatury        
    Offset   ±0 %  
ciężar m[kg] 4.9 4.9 5.8 6.0

{tab= do 22kW}

Przeciążalność 120% Typ 9325 9326 9327
    nr. zamówienia EVF9325-EV EVF9326-EV EVF9327-EV
  Wariant 'Cold Platę" Typ 9325-V003 9326-V003 9327-V003
    nr. zamówienia EVF9325-CW003 EVF9326-CW003 EVF9327-CW003
Napięcie zasilania Un [V] 320 V ±0 % N<440V±0%;   45Hz... i 35 Hz±0%
Alternatywne zasilanie prądem stałym DC uGM 460 V ±0 % < UG < 620 V ±0 %
Prąd zasilania z filtrenVdławikiem iN [A] 15.0 20.5 39.0
sieciowym          
Dane do pracy przy zasilaniu: 3 AC / 400 V / 50 Hz / 60 Hz; 460 V < UG < 620 V
Moc silnika (4 bieg. silnik asynchroniczny] Pn [kW] 7.5 11.0 22.0
przy 2 kHz/4 kHz/ 8 kHz' Pn [hp] 10.0 15.0 30.0
Mcc wyjściowa U, V, W przy 2 kHz/4 kHz/8 kHz' SN2*[kVA] SN8[kVA] 11.1 n n U.U 16.3 16.3 29.8 22.2
Moc wyjściowa *Ug, -Ug 1* PDC[kW] 0.0 0.0 10.2
  2/4 kHz* lN2«[A] 15.0 23.5 43.0
Prąd 8 kHz* ha W 13.0 23.5 32.0
wyjściowy wytłumienie 8 kHz* InbN 13.0 23.5 29.0
  wytłumienie 16 kHz* In 16 [A] 9.7 15.2 21.0
Maks. prąd wyjściowy dla 60 s 2) 2/4 kHz* 'Nmax2.4 [A] 19.5 35.3 48.0
8 kHz* 'Nmax8 [A] 19.5 35.3 48.0
wytłumienie 8 kHz* Intox8 [A] 19.5 35.3 43.0
  wytłumienie 16 kHz* 'Nmax16 [A] 14.5 22.9 31.0
Napięcie silnika 3> 3- uM[V] 0... UŁ eC / 0 Hz... 50 Hz, do wyboru do 600 Hz
Straty mc cy (p raca ze I ^) PvIWl 260 360 640
Redukcja mocy [%/K] [%/m] 40 °C L < 50 °C: 2 %/K (nie odebrane UL) 1000 mn.p.m. <4000 mn.p.m.: 5 %'100Q m
Obroty: czułość względna 21* (w odniesieniu doC0011)
wartość zadana analogowa wartość zadana liniowość ±0.5 %(maks. nastawiony poziom sygnału: 5 V lub 10 V)
  wahania temperatury   0...40°C: +0.4%  
    Offset ±0%
Ciężar m[kg]   7.8 18.0

{tab= do 55kW}

Przeciążalność 120 % Typ 9328 9329 4> 9330
    nr zamówienia EVF9328-EV EVF9329-EV EVF9330-EV
Wariant "Cold Platę" Typ 9328A/003 - -
  nr. zamówienia EVF9328-CVV003 - -
Napięcie zasilania Un M 320 V ±0 % < UN <440 V ±0%;   45 Hz... 65 Hz ±0 %
Alternatywne zasilanie prądem stałym DC UG[V] 460 V±0 %G<620 V±0 %
Prąd zasilania z filtrem/dławikiem sieciowym In N 50.0 60.0 97.0
Dane do pracy przy zasilaniu: 3 AC / 400 V / 50 Hz / 60 Hz; 460 V < UG < 620 V
Moc silnika (4 bieg. silnik asynchroniczny) przy 2 kHz/4 kHz/8 kHz* Pn [kW] 30.0 37.5 55.0
Pn Pip] 40.0 50.0 74.0
Mcc wyjściowa U, V, W przy2 kHz/4 kHz/8 kHz' SN2/4[kVA] SN8 [kVA] 39.5 32.6 46.4 41.6 74.8 61.7
Mcc wyjściowa +Ug, -Uq 1* PCC [kW] 4.0 0.0 5.1
Prąd wyjściowy 2/4 kHz* !nzh'M 56.0 66.0 100.0
8 kHz* >N8 [A] 47.0 59.0 89.0
wytłumienie 8 kHz* NB [A] 43.0 47.0 59.0
wytłumienie 16 kHz* "N16 [A] 30.0 35.0 46.0
Maks. prąd wyjściowy dla 60 s^> 2/4 kHz* 'Nmax24 [A] 70.5 88.5 134.0
8 kHz* iNmatB [A] 70.5 88.5 134.0
wytłumienie 8 kHz* 'NniaxB [A] 64.0 70.5 88.0
wytłumienie 16 kHz* lNmax16 [A] 45.0 52.5 69.0
Napięcie silnika3' 3- Mm IV] 0 ... usec / 0 Hz... 50 Hz, do wyboru do 600 Hz
Straty mocy (praca ze Ij^) PV[W] 610   1350
Redukcja mocy [%'K] Ptfm] 40 °C < Ty <50 °C: 2 %/K (nie odebrane ULj 1000 m n.p.m. < h <4000 m n.p.m.: 5 %/1000 m
Obroty: wartość zadana czułość względna 214(w odniesieniu do C0011J
analogowa wartość zadana liniowość ±0.5 % (maks. nastawiony poziom sygnału: 5 V lub 10 V)
wahania temperatury 0... 40 °C: -0.4%
Offset ±0%
Ciężar m[kg] 18 18 36

{tab= do 110kW}

Przeciążał ność 120 % Typ 9331 4> 9332 9333 4>
nr. zamówienia EVF9331-EV EVF9332-EV EVF9333-EV
Napięcie zasilania UN IV] 320 V ±0 % < UN <440 V ±0 %;   45 Hz ... 65 Hz±0 %
Alternatywne zasilanie prądem stałym DC UGM 460 V ±0 % < UG < 620 V ±0 %
Prąd zasilania z filtrenVdławikiem sieciowym In [A] (119.0 144.0 185.0
Dane do pracy przy zasilaniu: 3 AC/400 V/ 50 Hz / 60 Hz; 460 V < UG < 620 V
Moc silnika (4 bieg. silnik asynchroniczny} przy 2 kHz/4 kHz/8 kHz* PN [kW] 75.0 90.0 110.0
PN [hp] 100.0 120.0 148.0
Moc wyjściowa U, V, W przy 2 kHz/ 4 kHz /8 kHz' SN24[WA] SN8[kVA] 91.5 76.2 110.0 103.9 142.0 124.7
Mcc wyjściowa ♦Ug, -Ug1* PDC[kW] n U 28.1 40.8
Prąd wyjściowy 2/4 kHz* tan [A] 135.0 159.0 205.0
8 kHz* "N8 [A] 110.0 150.0 171.0
wytłumienie 8 kHz* "N8 [A] 76.0 92.0 100.0
wytłumienie 16 kHz* IN16 [A] 52.0 58.0 63.0
Maks. prąd wyjściowy dla 60 s2) 2/4 kHz* 'Nmax2.4 [A] 165.0 225.0 270.0
8 kHz* 'Nmax8 [A] 165.0 225.0 221.0
wytłumienie 8 kHz* •ra*8 [A] 114.0 138.5 150.0
wytłumienie 16 kHz* 'nmax 15 [A] 78.0 87.0 94.0
Napięcie silnika 3> 3- uM[V] 0... UseC / 0 Hz... 50 Hz. do wyboru do 600 Hz
Straty mc cy (p raca ze I n*) Pi IW 1470 2100 2400
Redukcja mocy [%/K] [%/m] 40 °CU<50 °C:2 %'K (nie odebrane UL) 1000 mn.p.m. <4000 mn.p.m.: 5 %M00Q m
Obroty: wartość zadana czułość względna 2,4(w odniesieniu do C0011)
analogowa wartość zadana liniowość ±0.5 %(maks. nastawiony poziom sygnału: 5 V lub 10 V)
wahania temperatury 0...40°C: +0.4%
Offset ±0%
Ciężar m[kg] 38 70 70


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl