Forum falowników

 www.falowniki.info

Wyświetlacz Zakłócenie Przyczyna Usuwanie przyczyny
brak zakłócenia   -
CCr zakłócenie systemowe mocn e odd ziaływan ie zakłócające na przewody sterujące zamontować ekranowane przewody sterujące
    pętle uziemienia lub masy w okablowaniu dokonać okablowania PE kompatybilnego elektromagnetycznie (U 4-33)
CEO błąd komunikacji zakłócenie przy przenoszeniu z poleceń sterujących przez interfejs automatyzacji X1 mocno włożyć lub przykręcić moduł automatyzacji
CE1 błąd komunikacji w CAN..IN 1 objekt odbiera błędne dane lub komunikacja jest przewód na X4 sprawdzić
  obiekcie wejścia danych prxesowych CANJNJ przerwana sprawdzić nadajnik podwyższyć ew. czas kontroli w C0357/1
CE2 błąd komunikacji w CAN IN _2 objekt odbiera błędne dane lub komunikacja jest sprawdzić przewód na X4
  obiekcie wejścia danych procesowych CAN_IN_2 przerwana sprawdzić nadajnik podwyższyć ew. czas kontroli w C 035 7/2
CE3 błąd komunikacji w obiekcie wejścia danych procesowych CAN_IN_3 CAN IN 3 objekt odbiera błędne dane lub die komunikacja jest przerwana sprawdzić przewód na X4 sprawdzić nadajnik podwyższyć ew. czas kontroli w C0357/3
CE4 stan BUS-OFF regulatornapędu otrzymał za dużo błędnych telegramów przez magistralę systemową X4 i odłączył się od magistrali sprawdzić okablowanie: sprawdzić zakończenie magistrali (jeśliwystępuje) sprawdzić ekranowanie przewodów sprawdzić połączenie PE sprawdzić obciążenie magistrali: zmniejszyć liczbę baud (uwzględnić długość przewodów)
EEr zewnętrzne zakłócenie (TRIP-Set) cyfrowe wejście obłożone z fu nkcją TRIP-Set zostało uaktywnione sprawdzić zewnętrzny czujnik
H05 wewnętrzne zakłócenie   konieczna konsultacja z Len ze
H07 nieprawidłowa część energetyczna przy inicjalizacji regulatora napędu rozpoznano nieprawidłowo część energ etyczną konieczna konsultacja z Len ze
H10 awaria czujnika temperatury radiatora czujnik rozpoznający temperaturę radiatora melduje niezdefiniowane wartości konieczna konsultacja z Len ze
H11 awaria czujnika temperatury wnętrza czujnik rozpoznający temperaturę wnętrza melduje niezdefiniowane wartości konieczna konsultacja z Len ze
ID1 błąd przy identyfikacji silnika błędny pomiar charakterystyki zdecydowanie za mały silnik (P „ «: Pr fluaorn»oęduł sprawdzić przewody silnika dobrać większy silnik
ID2 błąd przy identyfikacji silnika brak identyfikacji parametrów silnika wprowadzić dane z tabliczki znamionowej podłączonego si linka
LP1 brak fazy silnika zabrakło fazy silnika przewodzącej prąd sprawdzić silnik; sprawdzić przewody zasilające
    granica prądu ustawiona za nisko przy pomocy C0599 ustawić wyższągranicznąwartość prądu
    kontrola ta n ie jest przeznaczona d la: • synchronicznych serwo motorów wyłączyć kontrolę przy pomocy C0597 = 3
    • przy częstotliwościach polawirującego>480 Hz  
LU za niskie napięcie napięcie obwodu pośredniego niższe jak wartość ustawiona pod C0173 sprawdzić napięcie zasilające skontrolować moduł zasilający
N przekroczona max. prędkość urządzenia (C0595) za duże aktywne obciążenie (np. przy podnoszeniu ciężarów) sprawdzić koncepcję napędu
    napęd nie jest sterowany pręd kością moment obrotowy jest za bardzo ograniczony ew. podwyższyć granicę momentu
    aktualna prędkość rozpoznawana jest nieprawidłowo. sprawdzić wybór czujnika (C0O25) sprawdzić danesilnika
0C1 zwarcie zwarcie za wysoki pojemnościowy prąd ładowania w przewodzie silnika odnaleźć przyczynę zwaria; sprawdzić przewód zastosować krótszy lub o mniejszej pojemności przewód silnika
0C2 doziemienie jedna z faz silnika ma doziemienie za wysoki pojemnościowy prąd ładowania w przewodzie silnika sprawdzić silnik: sprawdzić przewód zastosować krótszy lub o mniejszej pojemności przewód silnika
0C3 TRIP z przeciążenia czasy rozbiegu plub hamowania ustawiono za krótkie (C0012.C0013) przedłużyć czasy rozruchu i hamowania
za mała wartość dla parametru prądu V- (COO ?5) sprawdzić ustawienie
0C5 przeciążenie I x t częste i za długie przyśpieszenia z przetężeniem stałe przeciążenie z I „ > 1.05x1^ sprawdzić koncepcję napięcia
OH temperatura radiatora przekracza wartość na stale ustawioną w regulatorze napędu temperatura otoczenia Tu>40 °C lub50°C ochłodzić regulator napęd u i zapewnić lepszą wentylację sprawdzić temperaturę we wnętrzu rozdzielni
mocno zanieczyszczony rad iator wyczyścić radiator
nieprawidłowy sposób zabudowy zmienić sposób zabudowy
OH3' temperatura silnika przekracza wartość ra stale ustawioną w regulatorze napędu silnik za gorący wskutek przekroczenia dopuszczalnych prądów lub częstych i za długich przyśpieszeń sprawdzić koncepcję silnika
naX7 lubX8 niema przyłączonego PTC przyłączyć PTC lub wyłączyć kontrolę (C0583 = 3)
OH4 temperatura radiatora przekracza wartość nastawioną pod C0122 temperatura otoczenia Tu>40 °C lub 50 "C ochłodzić regulator napędu i zapewnić lepszą wentylację sprawdzić temperaturę we wnętrzu rozdzielni
mocno zanieczyszczony rad iator wyczyścić rad iator
nieprawidłowy sposób zabudowy zmienić sposób zabudowy
pod C0122 nastawiono za niską wartość wprowadzić wyższą wartość
OH? ' temperatura silnika przekracza wartość na stale ustawioną w regulatorze napędu pod p0121 silnik za gorący wskutek przekroczenia dopuszczalnych prądów lub częstych i za długich przyśpieszeń sprawdzić koncepcję silnika
naX7 lubX8 niema przyłączonego PTC przyłączyć PTC lub wyłączyć kontrole {COtM - 3 i
pod C0121 ustawiono za niską wartość wprowadzić wyższąwartość
OH8 PTC na zaciskach Tl. T2 melduje za wysoką temperaturę silnika silnik za gorący wskutek przekroczenia dopuszczalnych padów lub częstych i za długich przyśpieszeń sprawdzić koncepcję silnika
zaciski T1, T2 nie obłożone przyłączyć PTC lub wyłącznik termiczny lub wyłączyć kontrolę (C0585 = 3)
OU za wysokie napięcie za wysoka energia hamowania (napięcie obwodu pośredniego wyższe jak stwierdzone w C01 /3) zastosować hamulec zespolony lub moduł zasilający i moduł hamujący lub moduł sprzężenia zwrotnego
PEr usterka programu stwierdzono błąd w przebiegu programu wysłać do firmy Lenze regulator napędu z zestawem parametrów (na dyskietce)
PI błąd inicjalizacji przy transferze zestawu parametrów pomiędzy reg ula torami napędu stwierdzono błąd zestaw parametrów nie pasuje do regulatora napędu skorygować zestaw parametrów
PRO PR1 PR2 PR3 PR4 błąd zestawu parametrów błąd przy ładowaniu zestawu parametrów UWAGA: • automatyczn ie ładuje się fabryczne ustawienie ustawić żądaną parametryzację i zachować pod C0003 przy PRO trzeba dodatkowo odłączyć zasilanie
Sd3 awaria czujnika na X9/8 przewód przerwany wejście X9 PIN 8 nie obłożone sprawdzić przewód na przerwanie żyły obłożyć wejście X9 PIN 8 z 5 V lub wyłączyć kontrolę (C0587 = 3)
Sd5 uszkodzony czujnik przewodności przewód ność na X6/1, X6/2 < 2 mA sprawdzić przewód na przerwanie żyły sprawdzić czujnik przewodności
Sd6 awaria czujnika czujnik temeperatury silnika na X/ lub X8 melduje nie zdefiniowane wartości sprawdzić podłączenie przewodu zasilającego ew. kontrolę wyłączyć przy pomocy C0594 - 3


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl