Forum falowników

 www.falowniki.info

Wszystko wbudowane
W przeciwieństwie do innych przetwornic częstotliwości nie musicie Państwo płacić za dodatkowe wyposażenie.
VLT 6000 HVAC posiada wbudowane, m.in. filtry RFI, filtr harmonicznych – dławiki DC oraz dwustrefowy regulator
PID.
Automatyzacja
VLT 6000 HVAC automatycznie dostraja się do konkretnej aplikacji poprzez funkcje: optymalizacji zużycia energii (AEO), autorampingu, automatycznego dopasowania do silnika (AMA) oraz tryb “uśpienia”. Dodatkowo zdejmowalny panel sterujący (LCP) wyposażony w Quick Setup minimalizuje czas programowania.
Oszczędność energii
VLT 6000 HVAC kontroluje prędkość obrotową silników, utrzymując ją na optymalnym poziomie, przez co wpływa
znacząco na zużycie energii pomp i wentylatorów, które stanowią główne odbiorniki energii w budynkach.

Regulator PID
Regulator procesu jest standardowym wyposażeniem każdej przetwornicy VLT 6000. Jednak jego możliwości
wykraczają daleko poza dotychczas spotykane. Regulator może pracować w trzech trybach:
a) z jedną wartością zadaną i jednym sygnałemsprzężenia zwrotnego (jest to typowy układ np.do utrzymania stałego ciśnienia w rurociągu)
b) z jedną wartością zadaną i dwoma sygnałami sprzężenia zwrotnego; jako sprzężeniedo regulatora może być wykorzystana suma, różnica, wartość średnia, mniejszy lub większy z sygnałów doprowadzonych do przetwornicy
- można np. utrzymywać stałą różnicę ciśnień lub poziomów, całkowity przepływ przez rozwidlony rurociąg, średnią temperaturę w pomieszczeniu itp.
c) z dwoma wartościami zadanymi i dwoma sygnałami sprzężenia zwrotnego. W tym trybie pracy możliwa jest naprzemienna regulacja dwóch różnych wielkości np. temperatury i jakości powietrza w pomieszczeniu.

Regulator mierzy uchyby regulacji obu wielkości i do sterowania wybiera jedną z nich (zależnie do życzenia użytkownika: tę o uchybie większym lub mniejszym). W ten sposób naprzemiennie utrzymujemy kontrolę nad obu wielkościami.

Funkcje HVAC AEO

- optymalizacja zużycia energii; kontrolowane zmniejszenie namagnesowania silnika. “Start w locie” - możliwość dołączenia przetwornicy do wirującego silnika pod obciążeniem. Autoramping - automatyczny dobór optymalnych
czasów rozpędzania i hamowania. Automatyczne obniżenie prędkości przy przegrzaniu przetwornicy lub spadku napięcia w sieci. Regulator PID - standardowo wbudowany, o dwóch sprzężeniach i dwóch wartościach zadanych.
“Sleep” - automatyczne zatrzymanie silnika przy braku obciążenia. Konwersja sprzężenia - możliwość pomiaru przepływu za pomocą czujnika ciśnienia. Prędkości zabronione - eliminacja częstotliwości rezonansowych np. wentylatora Wysoki moment rozruchowy - zawsze pewny rozruch

Wentylacja i klimatyzacja
Przetwornice częstotliwości w wentylacji i klimatyzacji stosowane są głównie do regulacji wydajności wentylatorów. Umożlliwia to kontrolę parametrów w pomieszczeniu (temperatura, ciśnienie, wilgotność czy skład chemiczny powietrza) znacznie doskonalszą niż przy wykorzystaniu tradycyjnych metod (przepustnice, żaluzje). Zdecydowanie szybsze
i łatwiejsze staje się uruchomienie i zestrojenie instalacji oraz jej późniejsze dopasowanie do zmiennych potrzeb. Uzyskuje się tu duże zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dodatkowe uzależnienie wydajności nagrzewnicy lub chłodnicy od prędkości wentylatora powoduje, że oszczędności stają się bardzo znaczące.

Ogrzewnictwo
Przetwornice częstotliwości w sieciach cieplnych wykorzystywane są głównie do utrzymywania stałej różnicy ciśnień na węzłach cieplnych lub do kompensacji strat ciśnienia przy zwiększonych przepływach. W źródłach ciepła przetwornice
częstotliwości regulują wydajności wentylatorów w kotłach, pomp obiegowych i pomocniczych oraz taśmociągów zapewniając automatyczną optymalizację pracy kotłowni. Znacząco zwiększa to sprawność całego procesu: zmniejsza zużycie energii elektrycznej (zarówno czynnej jak i biernej) oraz węgla. Wodociągi i kanalizacja  Przetwornice częstotliwości w układach wodociągowych służą do utrzymywania stałego ciśnienia niezależnie od aktualnego rozbioru. Takie sterowanie pompą zapewnia za każdym razem jej łagodny rozruch a także eliminuje efekty uderzeniowe.
W oczyszczalniach ścieków typową aplikacją jest utrzymywanie stałego poziomu natlenienia komory ściekowej
koniecznego dla prawidłowego procesu biodegradacji. W ofercie Danfoss znajdą Państwo także przetwornice
częstotliwości dedykowane do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej VLT 8000 AQUA z możliwością pracy w obu trybach „VT” oraz „CT”.
Oszczędność energii
Dzięki zastosowaniu przetwornic częstotliwości VLT bardzo łatwo jest zmniejszyć zużycie energii w trakcie
eksploatacji pomp i wentylatorów nawet o 50%. Wydajność typowego systemu pompowego lub wentylatorowego zaprojektowana jest na najtrudniejsze przewidywane warunki pracy. Uwzględniany jest także margines bezpieczeństwa, obliczenia zaokrąglane są „w górę”, dobierany jest typowy ale większy w stosunku do obliczeń wentylator (pompa) i silnik ... to wszystko powoduje, że system jest znacznie przewymiarowany w stosunku do
codziennego zapotrzebowania.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

więcej informacji znajdziesz na stronie falowniki Danfoss

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl